You are here

Prøvetagning og tilsyn

PrøvetagningsbeholderAlcontrol gennemfører prøvetagning indenfor levnedsmiddelområdet for både levnedsmiddelindustrier, detailled og restauranter.

Normalt udtager levnedsmiddelvirksomhederne selv prøver i forbindelse med egenkontrollen, men i specielle tilfælde som udtagning af vandprøver gennemfører prøvetagere fra ALcontrol dette.

ALcontrol udtager i et stort omfang prøver i detailledet, hvor kunden har specificeret hvilke varer det drejer sig om. I den situation omfatter opgaven også en sensorisk test af varen, herunder emballage mv.

En stor del af ALcontrols tilsynsopgaver er besøg hos producenter i primærleddet, hvor ALcontrol udtager prøver og tilser om prøvetagningsarbejdet generelt udføres i henhold til de foreskrevne procedurer.

En anden stor del er hygiejnetilsyn og prøvetagning for restaurationskæder. En uvildig og uanmeldt prøvetagning og hygiejnetilsyn giver det mest korrekte billede.

ALcontrol har 6 biler i Danmark der gennemfører prøvetagnings- og tilsynsopgaver og sørger for en korrekt transport til laboratoriet. Helt afgørende for vor service er afhentning med vore egne chauffører og kølebiler, hvor temperaturen logges kontinuerligt. Prøverne transporteres direkte til vort laboratorium.