You are here

Politikker

ALcontrols overordnede politik

Kundetilfredshed, hensynet til det ydre miljø og et godt arbejdsklima er afgørende for ALcontrols muligheder for langsigtet og ekspanderende virke. Vore kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljø policies er helt retningsgivende i ALcontrols arbejde. Hvorledes den enkelte medarbejder skal agere efter fore policies er beskrevet i ALcontrols virksomhedsmanual.

Det personlige ansvar og engagement i ALcontrol er at agere efter disse policies samt at være et godt forbillede for andre. Dette er efter vor opfattelse en klar forudsætning for at vi opnår fremgang.