You are here

Naturstyrelsens miljøenheder

SYNLAB er ved seneste udbud udpeget til en række analyser i recipienter

SYNLAB er desuden godkendt i henhold til såvel kravene i kvalitetsbekendgørelsen som NOVANA for en lang række parametre i flere matricer.

Via vores @mis vil I have mulighed for at følge resultater på analyserne løbende.