You are here

Miljøpolitik

  • Vi skal udvikle og levere tjenester, hvor der fokuseres på bevaring af ressourcer, genvinding og andre miljømæssige hensyn.
  • Vi skal motivere vore medarbejdere til en miljømæssigt ansvarlig adfærd
  • Vi skal aktivt at søge både eksternt og internt at formidle viden om miljøarbejde.
  • Vi skal vælge leverandører og entreprenører, der leverer varer og tjenesteydelser, som er i overensstemmelse med miljøpolitikken
  • Vi vil fastsætte og overordnet  følge op på, - og overvåge vore miljømål, der skal være en løbende  forbedring af miljøindsatsen
  • Gældende miljølovgivning og øvrige krav skal overholdes