You are here

Kvalitet

Swedac logoALcontrol udfører analyser, der opfylder de danske krav i bekendtgørelserne.

ALcontrol er akkrediteret af SWEDAC (den svenske styrelse for akkreditering og teknisk kontrol) efter SS-EN ISO/IEC 17025.  Akkrediteringen indebærer, at ALcontrols laboratorier følger laboratoriestandarden, at ALcontrol er teknisk og fagligt kompetente, og at ALcontrol formår at levere teknisk korrekte og pålidelige resultater. Laboratorier, der der opfylder kravene i denne standard er at sammenligne med ISO 9001 og ISO 9002 godkendte virksomheder.

 
Bekendtgørelse 900:

SWEDAC er at sammenligne med det danske akkrediteringsorgan DANAK. SWEDAC har i forbindelse med akkrediteringen af ALcontrol efter Bekendtgørelse 900 af 17/8-2011 ("Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger") været i dialog med DANAK om, hvordan bekendtgørelsen skal tolkes og efterleves, og ALcontrols akkrediteringer kan ses på SWEDACS hjemmeside ved at følge nedenstående link:

Link til SWEDACs hjemmeside med akkrediteringer for ALcontrol:

ALcontrol sætter en ære i at levere kvalitet og troværdige resultater til vore kunder.