You are here

Enkeltvandsforsyninger

Som ejer af en privat vandforsyning skal man mindst hvert 5 år have kontrolleret kvaliteten af sit drikkevand (Forenklet kontrol).

ALcontrol kan tilbyde såvel prøvetagning som analyse i denne sammenhæng, ligesom vi kan fremsende de obligatoriske kopier til kommune og den nationale database Jupiter. 

 
Regelsæt:

  • Gældende udgave af drikkevandsbekendtgørelsen