You are here

Deponier, affaldsbehandlere

ALcontrol har stor erfaring med udvaskningstests og analyser i henhold til deponeringsbekendtgørelse og udfører også bedømmelse af resultaterne.

Udvaskningstest udføres efter aftale som grundlæggende karakterisering eller overensstemmelsestestning af det pågældende affald.

Analyserne der udføres i de forskellige trin opfylder kravene efter gældende deponeringsbekendtgørelse. ALcontrol bedømmer resultaterne, og ALcontrol tager gerne dialogen med tilsynsmyndigheden (miljøcenter) eller bistår kunden omkring denne dialog. 

ALcontrol laver gerne prøvetagningsplaner samt udfører prøvetagninger
af forskellige affaldstyper.

Ved deponier har ALcontrol erfaing med prøvetagning og analyse af affald, perkolater, overfladevand, spildevand og grundvand og ALcontrol kan også tilbyde aftrapportering til både ERISDA og Jupiter databaserne.

Endelig har ALcontrol mulighed for at tilbyde faglig rådgivning af vores kunde, herunder også i forbindelse med kontakten med Miljøcentrene. 

 
Regelsæt:

  • Gældende udgave af deponeringsbekendtgørelsen.