You are here

Ændring af analysepakke for alkylphenoler (ALKFEN)

 
Vores analysepakke for alkylphenoler (ALKFEN) i fast materiale (jord, sediment og slam) er ændret, så den nu ikke længere indeholder analyse for 2-naphthanol.
 

Categories: